De WijkMakers is een collectief die zich inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. Dit doen ze op wijkniveau. Hiervoor is er een signalerings methode ontwikkeld en voeren ze deze samen met de gemeente en andere instellingen zoals buurthuizen en buurt initatieven uit. Met deze methode zorgen ze ervoor dat de juiste persoon bij de juiste hulp mogelijkheid komt. Op het moment is het collectief druk bezig in de wijk Malburgen Arnhem.

Wil je meer weten over de WijkMakers, kijk dan even op de website!